Tags: phụ nữ lãnh đạo

Bàn về chân dung một nữ lãnh đạo hiện đại cùng Phan Bích Tâm

Trend | Personal Branding

Bàn về chân dung một nữ lãnh đạo hiện đại cùng Phan Bích Tâm

Cần năng lượng lớn để có thể hoàn thành trọng trách lãnh đạo nhiều việc cùng lúc, Country manager của MMA Phan Bích Tâm chia sẻ bí quyết của mình.