Loạt bài: #Làm gì giữa cơn khủng hoảng

Hãy sống tích cực!!! Đó là những gì bạn cần làm ngay lúc này

| Magazine | The Future Issue

Hãy sống tích cực!!! Đó là những gì bạn cần làm ngay lúc này

Chúng ta đang phải trải qua một giai đoạn thử thách chưa từng có từ trước đến nay. Khủng hoảng Covid-19 có thể khiến chúng ta rơi vào những trạng thái cảm xúc tồi tệ. Hãy thay đổi tư duy và hành động tích cực.