Với tính năng ưu việt như bảo mật cao và không thể tẩy xóa, giới công nghệ đánh giá Blockchain sẽ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, công nghiệp sản xuất, dịch vụ, chuỗi cung ứng, giáo dục. Ngoài ra, Blockchain còn ứng dụng trong các cơ quan chính phủ để quản lý dữ liệu về dân cư, phương tiện giao thông. Tiến sĩ Chris Berg của Đại học RMIT Australia cho rằng công nghệ Blockchain xuất hiện trên thế giới khoảng 10 năm nay, tuy có nhiều ứng dụng hiệu quả nhưng thực tế công nghệ này vẫn đang ở trong giai đoạn đầu tiên ứng dụng và tiếp tục hoàn thiện.

Là chuyên gia trong lĩnh vực Blockchain, ông có thể đưa ra nhận định về thị trường crypto hiện nay và những tín hiệu vực dậy trong thời gian qua của nó có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình chung của thị trường tài chính toàn cầu?

Blockchain trong Cryptocurrency là thị trường thử nghiệm. Tín hiệu hồi phục và bong bóng gần đây là những điều không chắc chắn. Không có giá chính xác để đảm bảo không bị rủi ro. Đây là một thử nghiệm!

Dự đoán của ông về tương lai của Blockchain nói chung và hướng đi tiếp theo của crypto?

Nghiên cứu gần đây của tôi cho thấy rằng Blockchain là một trong những động lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đây cũng là nền tảng để ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các công nghệ tự động hóa, dữ liệu lớn…

Blockchain sẽ thay đổi thị trường tài chính ra sao?

Những ứng dụng từ Blockchain sẽ thúc đẩy cho sự phát triển của nền kinh tế trong thời gian tới ra sao? Lĩnh vực tài chính sẽ chịu tác động sâu sắc bởi công nghệ Blockchain. Nó sẽ dựa vào các cơ sở hạ tầng kinh tế để xây dựng các dịch vụ tài chính mới và cho phép người tiêu dùng tương tác sâu trong lĩnh vực tài chính thông qua trực tuyến.

Trong vai trò cố vấn chiến lược về blockchain cho RMIT, ông cho biết một vài hoạt động nổi bật mà ông tham gia và ý tưởng chính mà ông muốn nhắm tới?

Tôi tham gia các khóa đào tạo tại trường đại học này tại Úc và Việt Nam; Các khóa học trực tuyến; Và cung cấp các nghiên cứu tiên tiến về ngành công nghiệp này để hướng dẫn về cách nền kinh tế sẽ thay đổi trong 10-20 năm tới.

Ông có lời khuyên gì cho giới trẻ bắt đầu khởi nghiệp với lĩnh vực Blockchain? Điều gì họ cần rút ra để thành công với lĩnh vực crypto đang rất nhiều biến chuyển trong thời gian qua?

Thử nghiệm – Đây là cách tiếp cận cởi mở với các khả năng có thể xảy ra.