Cuộc hội ngộ lịch sử

Ngày đăng:

Những nhạc sĩ gạo cội của nền tân nhạc Việt Nam từ khắp nơi đã đến với sự kiện ra mắt chương trình “Âm nhạc Việt Nam những chặng đường”. Họ đã xúc động bởi lẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp, tác giả của những tác phẩm âm nhạc bất hủ […]