Tags: CEOVinTechCity

Dare to change

| Magazine | The Business Issue

Dare to change

“Everyone is scared of changes, the same for me. But I think everything happens for a reason. The decisions for changes come along with a whole process of thinking, considering the pros and cons of them. Knowing what you want is a vital element to accept stepping into "the game”, Shark Truong Ly Hoang Phi talks about the journey to her big dream.

Dám thay đổi

| Magazine | The Business Issue

Dám thay đổi

“Ai cũng sợ sự thay đổi, tôi cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ, mọi thứ đều có quy luật của nó. Biết được bản thân thật sự muốn gì là quan trọng để chấp nhận bước vào “cuộc chơi” của sự thay đổi”, Shark Trương Lý Hoàng Phi nói về hành trình đến với giấc mơ lớn.

Trương Lý Hoàng Phi: “Khởi nghiệp là hành trình của những chiến binh dũng cảm”

Business | Doanh nhân

Trương Lý Hoàng Phi: “Khởi nghiệp là hành trình của những chiến binh dũng cảm”

Shark Trương Lý Hoàng Phi:"Khởi nghiệp là hành trình của những chiến binh"