Tags: KOLS

Tony Hà - Người truyền cảm hứng cho cộng đồng qua các hoạt động training, speaking và mentoring

Trend | Influencers

Tony Hà - Người truyền cảm hứng cho cộng đồng qua các hoạt động training, speaking và mentoring

Tony Hà được xem là một người truyền cảm hứng cho cộng đồng, thông qua những hoạt động training, speaking, và mentoring. Mọi người thường quan tâm nhiều đến những chia sẻ của anh về Digital Marketing (với hashtag #digitalmarketing và #influencermarketing), những chia sẻ ngôn tình (với hashtag #tonyngontinh), và những chia sẻ hài hước (với hashtag #tonyviral)…