Tags: LeonardCohen

Nghệ sĩ huyền thoại “Hallelujah” – Leonard Cohen

TheFace Life | Văn hóa

Nghệ sĩ huyền thoại “Hallelujah” – Leonard Cohen

Nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ huyền thoại người Canada, Leonard Cohen đã có sức ám ảnh lớn và truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này.