Tags: NgườiSàiGòn

Sài gòn vẫn thế… Sài gòn tử tế

TheFace Life | Lối sống

Sài gòn vẫn thế… Sài gòn tử tế

Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông truyền hình, anh cùng nhóm bạn trẻ quyết tâm đưa câu chuyện về cuộc sống bình dị mà ấm áp lòng người đến gần hơn với công chúng qua rất nhiều hoạt động: từ sách ảnh, âm nhạc, hoạt động thiện nguyện, đến truyền thông bảo vệ môi...