Tags: dulịchvòngquanhthếgiới

Lái xe máy đi khắp thế gian

TheFace Life | Văn hóa

Lái xe máy đi khắp thế gian

"Phượt thủ" Trần Đặng Đăng Khoa vẫn đang một minh lái xe máy 100cc cũ kỹ rong ruổi vòng quanh thế giới.